Agryl M

Agryl M

Dit zwarte gronddoek is ontworpen om enerzijds de grondtemperatuur te verhogen en anderzijds de groei van onkruid voorkomen. Door zijn doorlatendheid bereiken water en lucht de wortels voldoende en behouden deze hun vochtigheid terwijl het een opeenhoping van oppervlakte water voorkomt. Het gewas blijft hierdoor schoon en gezond.  

Fruit-groenten, Cucurbitaceae en zachtfruit

Fruit-groenten, Cucurbitaceae en zachtfruit ►

Deze categorie bestaat bijvoorbeeld uit aardbeien en groenten uit de komkommerfamilie als pompoen, meloen, komkommer en courgette. Deze planten hebben ruwe bladeren en stelen welke het vliesdoek kunnen beschadigen. Ons doek verhoogt de temperatuur en de vochtbalans van de bodem en versneld herstel van de groenten, die vaak zijn geplant. In het algemeen hebben ze een belangrijke vegetatieve ontwikkeling.

Fruit-groenten, Cucurbitaceae en zachtfruitAardbeien, Courgette

Blad-, knol- en bolgroenten

Blad-, knol- en bolgroenten ►

Deze groenten kunnen zowel worden gezaaid als geplant. Geplante gewassen zijn over het algemeen gevoelig voor veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Door het gebruikt van vliesdoek kan het het risico van deze veranderingen aanzienlijk worden gereduceerd. Gezaaide gewassen behoeven een doek dat korstvorming reduceert en een vochtig en thermisch effect behoudt voor uniforme kieming. In het algemeen hebben ze een belangrijke vegetatieve ontwikkeling.

 

Blad-, knol- en bolgroenten Andijvie, Asperges, Prei, Sla, Spinazie, Peterselie, Veldsla, Witlof

Siergewassen

Siergewassen ►

Vliesdoek wordt gebruikt voor het overwinteren van planten in bakken en verzekerd een optimale bescherming in de winter tegen :

  • afbreken van blootgestelde delen van de plant (vorst, sneeuw, wind)
  • uitdroging van de twijgen, knoppen en blad (coniferen en groenblijvers)
  • afbreken van takken
  • verstikken van de wortels
  • bevriezing van de plant
  • plotselinge temperatuurswisselingen

Tevens helpt het nieuw ingezaaide gazonnen te beschermen en gazonnen die zijn bijgezaaid.

Siergewassen Bomen, struiken en vaste planten, Gazon/gras

Jonge Planten

Jonge Planten ►

Jonge planten omvatten zowel groenten- als sierplanten die bedekt worden opgekweekt in de kwekerij of de kas vóór het opplanten.

Om een optimale temperatuur en een vochtig groeimedium te behouden, worden geplante zaden bedekt met Agryl®. De plantgroei is daardoor eerder en uniform. De duur van het gebruik van het Agryl® hangt af van de gevoeligheid van het soort plant voor hoge temperaturen.

Jonge PlantenJonge Planten

Agryl M

Agryl M

Wordt voornamelijk toegepast als gronddoek. Het  doek heeft voldoende perforatie om water door te laten en opeenhoping ervan te voorkomen, terwijl het voldoende licht tegenhoudt (700-1400nm) om de groei van onkruid tegen te gaan.

Lengte Breedte lijmnaden Breedte
250m 1.2m (GR) -
250m 1.6m (GR) -
250m 3.2m (GR) -
(GR) Geen Randversterking (R) Randversterking

Toegepaste technologie

Agryl M is een gronddoek ontwikkeld om opbrengsten te vergroten en de invloed van onkruid in de teelt te verminderen. 

Geschikt voor lange teelten, in de kas en in de volle grond, heeft de open structuur van het doek specifieke eigenschappen ten opzichte van andere soorten plastic afdekdoek. 

De vochtigheid van de wortels blijft behouden door de overdracht van water en voedingsstoffen door het doek naar het gewas. Als gevolg hiervan wordt de behoefte aan irrigatie verminderd en het herstel van de plant verbeterd.

Rotting van het blad komt minder voor doordat opeenhoping van water wordt verminderd. Daarbij zorgt de hoge luchtdoorlatendheid voor een goede beluchting van de plant. Dit resulteert in een gezond en schoon gewas, waardoor de opbrengst wordt vergroot. 

Gunstige ontwikkelingen van micro-organismen in de grond die bijdragen aan de plantgroei worden mogelijk door het ontstaan van een gunstig micro klimaat.

Agryl M verhoogt de temperatuur van de grond, waardoor de wortelgroei verbetert. Het thermische effect beschermt de wortels tegen temperatuur variaties.  

Omdat de lichtdoorlatendheid laag is, voorkomt Agryl M de groei van onkruid. Het beschermt de grond structuur tegen de negatieve effecten van zware regenval en andere externe invloeden, en het gewas blijft schoon bij regen en irrigatie. Het thermische effect beschermt de wortels tegen plotselinge temperatuursverschillen.

Agryl MAgryl MAgryl MAgryl M
Zwart gronddoek

Zwart gronddoek ►

Gronddoek verbetert de groei van het gewas door de opkomst van onkruid te bedwingen en tegelijkertijd een gunstiger bodemklimaat te bevorderen.